Construbadge Leuven

Aanwezigheidsregistratie op uw bouwwerf

Ontdek onze toepassingen

Enkele problemen opgelost

construbadge | checkinatwork bouw | aanwezigheidsregistratieArbeider heeft Construbadge nog niet ontvangen

Als een arbeider zijn construbadge nog niet heeft ontvangen, komt dit vermoedelijk omdat er nog gegevens van hem ontbreken. Is dit niet het geval dan zal de badge toch onderweg zijn. Als u vermoedt dat deze verloren is gegaan bij de post, dan kan u een vervangbadge aanvragen.

Construbadge voor zelfstandigen

De construbadge is enkel voor arbeiders van Belgische bouwbedrijven, uitzendkrachten in de bouw en arbeiders van buitenlandse werkgevers die in België bouwactiviteiten uitvoeren. Zelfstandigen moeten dus de badge niet aanvragen.

Interimarbeider

Eenmaal een interimarbeider langer dan een week werkt krijgt hij een bagde. Ook als er drie korte tewerkstellingen (minder dan 5 dagen) met max. 2 werkdagen tussen plaatsvinden, krijgt de interim een badge.

Nieuwe badges

Ieder kalenderjaar (eind december) worden nieuwe badges verstuurd. De badge van het afgelopen jaar mag dus vernietigd worden want deze zijn niet meer geldig.

Op zoek naar een partner regio Leuven? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Meer informatie? Contacteer ons