ConstruBadge

Veelgestelde vragen

Ontdek onze toepassingen

ConstruBadge

construbadge | checkinatwork bouw | aanwezigheidsregistratie

Hoe aan te vragen?

Constructiv maakt de ConstruBadge automatisch op voor alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid. Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een badge. U hoeft dus zelf niets te doen.

Welke gegevens staan er op de ConstruBadge?

 • Naam werkgever
 • Naam arbeider
 • Identificatienummer werkgever
 • Identificatienummer arbeider
 • Kaartnummer
 • Barcode
 • Foto arbeider
 • Geldigheidsperiode badge

Waarom ontvang ik als werkgever de badge van mijn bouwvakarbeider?

 • de bouwvakarbeider had op het ogenblik van de verzending geen officieel adres ;
 • de bouwvakarbeider is niet woonachtig in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland ;
 • er werd een vervangbadge aangevraagd voor de bouwvakarbeider.

Waarom ontvangt mijn bouwvakarbeider geen ConstruBadge?

GEEN RSZ-GEGEVENS VOOR DEZE ARBEIDER GEKEND BIJ CONSTRUCTIV

Constructiv geeft de ConstruBadge uit op basis van de gegevens die worden meegedeeld aan de Sociale Zekerheid. Als u een
nieuwe arbeider aanwerft, moet u dit via de Dimona-aangifte melden. Indien dit nog niet is gebeurd, moet u deze aangifte zo
snel mogelijk doen zodat Constructiv de badge kan opmaken.

GEEN FOTO BESCHIKBAAR

Het Rijksregister kon ons geen foto bezorgen van de bouwvakarbeider daar deze niet gedomicilieerd is in België. Na registratie
op de ConstruBadge web toepassing zal Constructiv u hiervan automatisch via e-mail op de hoogte brengen. Via deze web
toepassing moet u dan de foto opladen van de arbeider(s) en daaropvolgend de badge bevestigen.

LANGDURIG ONGESCHIKTEN

Arbeiders die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn krijgen niet automatisch een badge. Zij zullen wel van ons een brief met
invulstrook krijgen waarmee ze de badge kunnen aanvragen als ze het werk zouden hervatten.

GEPENSIONEERDEN

Gepensioneerde bouwvakarbeiders moeten alleen een ConstruBadge hebben als zij (tijdelijk) worden tewerkgesteld in de bouw.
Zij krijgen van ons een brief met invulstrook waarmee ze de badge kunnen aanvragen.

Moet ik een ConstruBadge aanvragen voor mijn bouwvakarbeider?

Neen, Constructiv zorgt voor een automatische uitgifte van de ConstruBadge en dit op basis van officiële gegevens die worden
meegedeeld aan de Sociale Zekerheid (via Dimona/DmfA/Limosa). Enkel bij verlies of beschadiging van de ConstruBadge moet en kan u enkel via de web toepassing een vervangende badge
aanvragen.

Kan de ConstruBadge gebruikt worden voor aanwezigheidsregistratie op werven of andere toepassingen?

De ConstruBadge is eerst en vooral een visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Daarenboven kan ze ook worden gebruikt
om aanwezigheden op de bouwwerf te melden via o.a. track-and-trace toepassingen, systemen van tijdsregistratie of
toegangscontrole en dit voor zover deze systemen deze mogelijkheid bieden.

INTERESSE? CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE